PARA GANAR(EDDIE KANE MIX) - GRANDE GATO aka J.O.T., JONNOTTY aka RELL NYCE, EDDIE KANE, HALF TYME